DSC 0720

Hvad kræver det at gennemføre en STX?

 I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 10 eksamener inklusive det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst 3 eksamener skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

De første eksamener på STX afholdes i oktober i 1g som afslutning på grundforløbet, og eksamenerne er i AP (Almen sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb).

Derudover afholdes mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) efter både 1g, 2g og 3g. Evt. sygeeksamen afholdes i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og årsprøver. Terminsprøver og årsprøver er vigtige øvelser i, hvordan eksamen foregår, og deltagelse er obligatorisk.

Til de skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener er det skolens ansvar at sikre at alle besvarelser udfærdiges uden uretmæssig hjælp, så alle eksaminander stilles lige, og det er derfor også skolens ansvar at sikre, at der ikke foregår eksamenssnyd. 

Skolen bruger derfor monitoreringsprogrammet ExamCookie ved de skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksamener. 

Alle klasser får en grundig gennemgang af ExamCookie, inden de skal til skriftlig prøve. Vil du læse mere om ExamCookie, finder du information her

Valget af ExamCookie som monitoreringsprogram er foretaget på baggrund af en risikovurdering. 

Vil du læse vores risikovurdering, finder du den her

 

 

95A8530
DSC 0758

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image