95A8530

Hvad er HG's elevfond?

Det er en fond, hvis formål fremgår af fundatsens §2:  

Fondens formål er at yde bidrag til enkelte elever i forbindelse med aktiviteter, som er arrangeret af Helsingør Gymnasium, og hvortil det offentlige ikke bidrager eller kun bidrager i begrænset omfang. Dette gælder først og fremmest studierejser. 

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image