DSC 0248

Bæredygtighed

På HG samarbejder ledelse, lærere, teknisk-administrativt personale og elever om at skabe en bæredygtig skole. Vi arbejder ud fra det grundsyn, at bæredygtighed er et helt centralt fokus i elevernes dannelse og uddannelse. Med afsæt i skolens værdier om Nysgerrighed, ansvarlighed, fællesskab og ambition hviler vores tilgang til bæredygtighed på, at vi skal turde se de mange udfordringer forbundet med bæredygtighed i øjnene, samtidig med at vi bygger på håb og handling frem for frygt og formaninger. Alt dette afspejler sig i HGs bæredygtighedsstrategi, som du kan læse mere om her.

Arbejdet med bæredygtighed er organisatorisk forankret i elevrådets klimaudvalg og i arbejdsgruppen for bæredygtighed. HG er medlem af Gymnasieskolernes Klimaalliance, som er et tværgymnasialt læringsnetværk for bæredygtighed, klima og grøn omstilling for de almene gymnasier.

Undervisning

Bæredygtighed er et helt centralt emne for elevernes dannelse og uddannelse i en verden præget af klima- og biodiversitetskrise. Med afsæt i en pædagogisk dag for alle lærere har vi på HG udviklet undervisningsaktiviteter om bæredygtighed i alle fag. Arbejdet med at udvikle undervisning om bæredygtighed har fundet faglig inspiration hos de af skolens lærere, der har deltaget i "Efteruddannelsen i bæredygtighed og grøn omstilling" på Københavns Universitet.

Studieture

På HG tager vi på studietur i 2g og studieretningstur i 3g. Alle rejser foregår primært med bus eller tog, da disse transportformer har et lavere CO2-aftryk i forhold til at rejse med fly.

Alle elever og lærere betaler en økonomisk kompensation for CO2-aftryk i forbindelse med transport på studieturen. Beløbet går til Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der opkøber skov for pengene.

Rejserne fokuserer på forskellige bæredygtige elementer alt efter hvilke fag eleverne rejser med. Herunder oplevelser, der kan lære os om nye måder at leve mere bæredygtigt på.

Tøjbyttedag, loppemarked og "Fem fede dage"

To gange om året arrangeres tøjbyttedag og loppemarked, hvor der er fokus på genbrug. 

Hele gymnasiet deltager i "Fem fede dage", som arrangeres af elevernes klimaudvalg. Her er der fokus på mad, tøj, el og vandforbrug samt transport. På den såkaldte "off-onsdag", hvor der er fokus på elforbrug, afholder hele skolen analog undervisning for at støtte op om elevernes initiativ. Ugen afsluttes med en fest i bæredygtighedens tegn. Se mere på Ungenenergis hjemmeside:  https://ungenergi.dk/frivillig/fem-fede-dage

Udeområder

På HG har vi etableret ca. 200 m2 blomstereng med hjemmehørende arter. Arealet var tidligere en monokultur af græs.

Vi har en målsætning om at etablere grønne tage, også kaldet sedumtage, på skolens cykelskure. Og om at etablere opsamling af regnvand og lokal afledning af regnvand (LAR).

Bygninger

Den tekniske serviceafdeling har foretaget en række moderniseringer for at højne skolens bæredygtighed.

Herunder nyeste model af radiatorventiler og telestater på varmesystemet, energioptimering og finjustering af CTS-anlæg med henblik på energibesparelser på ventilation og varme, samt strømbesparende motorer til ventilationsanlæggene.

Helsingør Gymnasium har et velfungerende solcelleanlæg, der producerer i gennemsnit 14.000 kWh om året. 

Vi har en målsætning om en fuldkommen udskiftning til LED pærer., at optimere CTS-anlægget og at udbygge solcelleanlægget.

 

Affaldssortering

HG lever op til Helsingør Kommunes krav om affaldssortering, hvor affaldet ses som en ressource. På HG sorterer vi derfor affaldet i 9 fraktioner: Papir, Plast, Metal, Bio, Glas, Pant, Pap, farlig affald, elektronik og rest.
Beløbet fra pant doneres desuden til HGs elevfond

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image