IMG 9395

Elevråd og udvalg

Elevråd

Elevrådet har en central og aktiv rolle i skolens liv. I elevrådet drøftes vigtige problemstillinger og ønsker på demokratisk vis blandt eleverne. Her har eleverne mulighed for at få indflydelse på deres skole. Dette gælder alt fra udsmykning eller ombygning af skolen til beslutningen om at klimakompensere på studieture.

Elevrådet er bindeled mellem alle elever og ledelsen. Ledelsen tager elevrådet alvorligt, da beslutningerne handler om eleverne og tages for elevernes bedste. Ledelsen ser eleverne i øjenhøjde og prioriterer samarbejdet herimellem højt. Elevrådet holder ofte møder og er et stærkt fællesskab på tværs af klasser.

Elevrådet består af en repræsentant og suppleant fra hver klasse samt eksterne medlemmer. Klasserepræsentanterne deltager i elevrådet som talerør for klassen, mens de eksterne medlemmer deltager i diskussionen ud fra en mere overordnet skoletilgang.

Elevrådets formandskab består af en forperson, næstforperson, kasserer, referent og 2 øvrige medlemmer. Formandskabet afholder månedlige møder med ledelsen og har desuden to pladser i bestyrelsen, hvoraf forpersonen har stemmeret. Dette er et stort ansvar, da det er i bestyrelsen, at de store beslutninger bliver truffet. Dertil stiller elevrådet med to repræsentanter, når der er møder i Pædagogisk råd. Her deltager alle lærere og ledelsen.

IMG 0022
A8BA70BC 4B6B 461F 80EF A4DAF5BFD839
DSC 0320

I Helsingør Gymnasiums Elevråd er vi en del af gymnasiets stolte tradition for elevdemokratiet, men vi er så meget mere end det. Elevrådet er et fællesskab på tværs af årgange og studieretninger, for elever der brænder for at forme HG til det bedste gymnasium for eleverne.

- Mathilde Skjøth-Rasmussen, tidl. Elevrådsforperson.

Udvalg

Hvis der skal foretages ændringer, eller man ønsker man at have et forum for specifikke debatter, er udvalgene stedet, man skal søge til. Hvert udvalg er tilknyttet en lærer, der også ønsker at gøre en forskel for skolen. 

På HG har vi bl.a. et traditionsudvalg, hvis opgave er at værne om og gennemføre forskellige traditioner (og nogle gange finde på nye!) - det kunne f.eks. være fastelavnsfejring i skolegården, som er en nyoprettet tradition fra vinteren 2022. 

Derudover har HG et Klimaudvalg, hvor der tages vigtige beslutninger med henblik på at arbejde sig hen mod en mere bæredygtig skole. Det er bl.a. i Klimaudvalget, at elever i samarbejde med lærere og ledelse kom frem til beslutningen om at klimakompensere, når man drager på studieture - en beslutning der blev truffet demokratisk og nu udleves solidarisk. 

Ydermere eksisterer der bl.a. Velgørenhedsudvalget, Festudvalget, Morgensamlingsudvalget og meget mere. Har man et ønske om at gøre en forskel et sted på skolen med nogle ligesindede, er det altid muligt, at tage initiativ til at oprette et nyt udvalg. 

Røde Kors
Kantineudvalg
DSC 0525

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image