Værdigrundlag og strategi

Vi er et gymnasium med ca 690 elever og 65 medarbejdere, og vi er fælles om gymnasiets klare værdier:

  • Nysgerrighed 
  • Ansvarlighed 
  • Fællesskab 
  • Ambition 
Personalefoto Sommer 2022

Hvad står vi for?

Vores elever er meget forskellige, men har det til fælles, at de vil noget fagligt og socialt, samt at de har et ansvarligt blik for hinanden. Eleverne er også engagerede i HG, og det viser sig i elevrådets centrale rolle i skolens liv og i de mange studiekredse og aktiviteter.  

Vores lærere har alle det til fælles, at de som ansatte på HG ikke bange for at gå nye veje i pædagogik og didaktik. Vi ved, at vi hele tiden skal blive bedre for at give eleverne de bedste betingelser for at blive dygtige studenter. 

Læs mere om HG i vores velkomstfolder.  

I 2018 fejrede HG 40-års jubilæum. I den anledning skrev lektor Otto Rühl, der har undervist i historie og religion på HG i alle 40 år, bogen, “Nødgymnasiet, der hurtigt blev et rigtigt gymnaisum” om HG’s historie.

Denne publikation udkom i en udvidet 2. udgave i forbindelses med Otto Rühls afskedsreception d. 23.6. 2022 med titlen: "Helsingør Gymnasium - Grundlagt i 1978 - og stadig i udvikling."

Hue Kaster Billede 2023

Visionsformuleringen HG 2025

På Helsingør Gymnasium dannes og uddannes unge til at indgå i forpligtende fællesskaber og rustes til at skabe en social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig fremtid.  Helsingør Gymnasiums værdier – nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvarlighed – er fundamentet for den mangfoldige kultur og for elevens læringsprocesser og personlige udvikling på skolen.

Medarbejdere og elever er drevet af personligt engagement og faglig nysgerrighed og er en aktiv del af undervisningen i et trygt og kreativt miljø, hvor alle har modet til at fejle.  Vi sætter verden i centrum for vores faglighed gennem inddragelse og samspil med virksomheder, organisationer og borgere i lokalsamfundet og ved internationale samarbejder.  Helsingør Gymnasium understøtter forskelligartede læringsformer og indeholder undervisning og læring på tværs af årgange og faglige interesser. Her vægter vi elevstyrede projekter, hvor eleverne sætter aftryk på skolen og verden udenfor.

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image