52A8527

Evaluering og kvalitet

Evaluering er en del af vores kvalitetssystem, og målet er at understøtte kvalitetssikring og udvikling i forhold til elevernes faglige niveau og trivsel samt uddannelsen som grundlag for videregående uddannelse. Evaluering er en del af praksis på HG i flere sammenhænge, f.eks. faglig evaluering i forbindelse med karaktergivning og karaktersamtaler og ETU (Elevtrivselsundersøgelse).

Vi arbejder også med systematisk undervisningsevaluering, så elever, lærere og ledelse er i dialog om undervisningen og den sociale trivsel i klasserne.

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image