Image6

En god og tryg start på gymnasiet

En god start på gymnasietiden er vigtig. Du stilles over for nye og store udfordringer af social og faglig karakter, og derfor gør vi på HG meget ud af, at du kommer godt i gang med din uddannelse. 

Derfor vil du blive mødt af tre tutorer fra de ældre årgange på din første skoledag. 

De vil vise dig og dine nye klassekammerater rundt på skolen og fortælle om deres oplevelse af at være elev her. 

For at du lærer dine nye klassekammerater at kende, har dine første 3 dage på HG form af et velplanlagt introforløb, hvor det sociale og jeres nye fællesskab er i fokus. 

Image5

Men du skal også lære de andre elever på skolen at kende. Det gør du til introfesten, ved speeddating arrangeret af elevrådet og ved vores idrætsdag med fælles opvarmning og klassekonkurrencer. 

Din hverdag skal også fungere fagligt. Derfor får du studiemoduler (ST-moduler), hvor du får kendskab til god studieteknik, tips og tricks til livet i gymnasiet og de vigtigste it-redskaber. 

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image