HELSGYM.ANDLADEKARL25 (1) (1)

Bliv elev

Betingelser for at blive optaget på STX

For at være sikker på at blive optaget til studentereksamen (stx) skal du opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

Have afsluttet 9. klasse

Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
  eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
Have søgt om direkte optagelse

Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver

Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.

Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk

Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. (Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve, og har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig)

Have udfyldt en undervisningsplan

Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx.

 

Hvad skal der ske efter 9. klasse?

Kravene for optagelse på en gymnasial uddannelse beskrives på Undervisningsministeriets hjemmeside, og det følgende afsnit er derfra. 

For at have retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen i op til to år efter afslutningen af 9. klasse skal du:

 • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 9. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Hvis du ikke har retskrav efter 9. klasse, skal du for få retskrav på optagelse til de 3-årige uddannelser til teknisk (htx), merkantil (hhx) og almen (stx) studentereksamen i op til et år efter afslutningen af 10. klasse:

 • have søgt rettidigt om optagelse til det skoleår, hvor du ønsker at starte uddannelsen
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen, har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0, men under 3,0, og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse
 • have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller eventuelt 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve.

Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve. Næste optagelsesprøve på Helsingør Gymnasium finder sted i foråret 2023. Du kan læse mere om optagelsesprøven  på Undervisningsministeriets hjemmeside eller her.

 

Ansøgning

Du søger ind på HG ved at søge om optagelse på www.optagelse.dk

 

Der er åbent for ansøgning fra 15. februar til 13. marts 2023. 

 

Vi har oplevet en kraftig stigning i antallet af søgninger til Helsingør Gymnasium de seneste år, så hvis du ønsker at blive elev hos os er det vigtigt, at du vælger HG som din 1. prioritet, når du søger via www.optagelse.dk senest d. 13. marts 2023. 

Planlægger du at tage på efterskole i skoleåret 2023/2024, skal du først søge ind på gymnasiet i marts 2024. 

 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her

752A5547
Computer som arbejdsredskab

Som elev på HG forventer vi, at du har en PC eller Mac. Det skal være muligt at installere programmer på din PC eller Mac, så du kan ikke benytte en Chromebook. Desuden skal din PC/Mac skal minimum have en harddisk på 100 Gigabyte.

Du vil få en gratis Office-365 pakke tildelt som elev på Helsingør Gymnasium.

Du kan læse mere om optagelsesprøven og prøvedatoerne på undervisningsministeriets hjemmeside