HELSGYM.ANDLADEKARL18

Øvrige talentprogrammer

Programmerne
Turbo

Projektet er nyskabende og ambitiøst. Her samles elever der studerer både stx, hf, hhx og htx.  

Den fælles vision er, at regionens gymnasier bliver nationale foregangsgymnasier inden for styrkelse af elevernes innovative og entreprenante kompetencer.  

Projektets mål er at udvikle og videreformidle undervisningskoncepter, -metoder og -materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning på de gymnasiale uddannelser. På den måde vil projektet udvikle og gennemføre en række kompetenceudviklingsforløb for gymnasielærere og -ledere inden for innovationspædagogik og innovationsledelse samt udbrede projektet til gymnasier i hele Region Hovedstaden.

Forskerspirer

Projekt Forskerspirer giver elever med et stort fagligt overskud, muligheden for at fordybe sig i et selvvalgt emne og udarbejde forslag til et forskningsprojekt.  

Man kan lave projekter indenfor alle fagområder, og der er mange muligheder inden for både humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab. 

Gennem Projekt Forskerspirer vil man, i samarbejde med en forskerkontakt, udarbejde sit eget forskningsprojekt. Igennem projektet vil man flere gange mødes med andre spirer til ideudvikling.  

Læs mere om Forskerspirer her

Georg Mohr

Georg Mohr er en matematikkonkurrence der beskæftiger sig med matematiske problemer på højt niveau. Konkurrencen består af 3 runder, og de bedste danske elever går videre til den internationale matematikolympiade. 


Læs mere om Georg Mohr her

Fysik olympiade

Fysikolympiaden er en fysikkonkurrence der henvender sig til fysikinteresserede elever i Gymnasiet. 

Konkurrencen består af 2 runder, og de bedste danske elever går videre til den internationale fysikolympiade.  

Læs mere om Fysikolympiade her

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image