95A8530

Kvalitetssystem

DSC 0860

Kvalitetssystem

Helsingør Gymnasiums kvalitetssystem har til formål at sætte mål for kvalitetsudvikling i henhold til Lov om de gymnasiale uddannelser § 71 og Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser §§ 59-63.

Fra 2017 skal kvalitetssystemet understøtte de retningsgivende mål ved at sætte retning for institutionernes kvalitetssikring og udvikling i forhold til elevernes faglige niveau, elevernes trivsel og sætte fokus på de gymnasiale uddannelser som grundlag for videregående uddannelse. De retningsgivende mål for de gymnasiale uddannelser er følgende:

- Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
- En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
- Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Hensigten med kvalitetssystemet er at styrke det systematiske arbejde med elevernes læring, trivsel og overgang til videregående uddannelse.

Det skal ske ved at sætte systematik i de mange evaluerende processer vi allerede foretager hvert år på HG.

Du kan se mere om vores arbejde med kvalitet i beskrivelsen af kvalitetssystemet på HG.

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image