52A8527

Statistik og data

Fravær

Gennemsnitligt fravær for de foregående 4 år

Skoleår 2017-18

Fysisk fravær: 10,08%

Skriftligt fravær: 6,45%

Skoleår 2018-19

Fysisk fravær: 10,46%

Skriftligt fravær: 7,41%

Skoleår 2019-20

Fysisk fravær: 8,22%

Skriftligt fravær: 6,47%

Skoleår 2020-21

Fysisk fravær: 5,93%

Skriftligt fravær: 4,89%

Karakterer

Samlet eksamensgennemsnit for de foregående 4 år.

Eksamensår 2020

Karaktergennemsnit: 7,4

Socialøkonomisk reference: Ingen udmeldt fra BUVM endnu

Forskel: --

Eksamensår 2021

Karaktergennemsnit: 7,5

Socialøkonomisk reference: Ingen udmeldt fra BUVM endnu

Forskel: --

Eksamensår 2022

Karaktergennemsnit: 7,5

Socialøkonomisk reference: Ingen udmeldt fra BUVM endnu

Forskel: --

Eksamensår 2023

Karaktergennemsnit: 7,2

Socialøkonomisk reference: Ingen udmeldt fra BUVM endnu

Forskel: --

Gennemførelsesprocent og gennemførelsestid 

Gennemførelsestiden er for alle elever på HG 3 år.

Eneste undtagelse herfor er de ca. 2-3 elever pr. årgang, der pga. Team Danmark/MGK eller pga. sygdom har fået forlænget deres uddannelse til 4 år.

Gennemførelsesprocenten for de foregående 4 år.

 

Skoleår 2018

Elever primo skoleåret: 292

Frafald netto: 56

Gennemførselsprocent: 81%

Skoleår 2019

Elever primo skoleåret: 302

Frafald netto: 50

Gennemførselsprocent: 83%

Skoleår 2020

Elever primo skoleåret: 200

Frafald netto: 39

Gennemførselsprocent: 81%

Skoleår 2021

Elever primo skoleåret: 196

Frafald netto: 9

Gennemførselsprocent: 95%

GDPR-politikker

Orientering om videoovervågning
Privatlivspolitik for Helsingør Gymnasiums hjemmeside
Til dig der er gæst

Overgang til videre uddannelse

På Helsingør Gymnasium vil vi meget gerne oplyse om overgangen til videregående uddannelse. Overgangen til videregående uddannelse måles 27 måneder efter afsluttet ungdomsuddannelse.

De seneste data vi har tilgængelige som ungdomsuddannelser er desværre fra 2015 og vi afventer udmeldingen af nye data fra BUVM førend vi oplyser om dem på vores hjemmeside.

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image