Engelsk A
Tysk A
Latin C

Denne studieretning er for dig, der gerne vil dyrke sproget! Du har haft tysk som 2. fremmedsprog i folkekolen og vil gerne lære mere om tysk sprog, samfund og litteratur. 

Med Latin C som studieretningsfag er der ikke krav om, at du hæver et naturvidenskabeligt fag fra C til B niveau i 3.g som på de øvrige studieretninger. Det giver dig mulighed for at udnytte denne valgblok til at vælge frit blandt alle vores valgfag.

Spansk

Om
studieretningen

Studieretningen giver adgang til mange humanistiske studier, eksempelvis historie, filosofi, engelsk, tysk og fransk. Du kan gå i en retning af kommunikation og læse international virksomhedskommunikation, journalistik eller multiplatform storytelling.

“Man er åbne overfor folk  på kryds og tværs de andre klasser” - (i forhold til Idrætsdag, cafeaften, skovtur, lektiecafe osv.).

Sofie, elev på HG

Fagene i denne studieretning

Engelsk A

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

 

Tysk A

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og indeholder dermed elementer fra de humanistiske og samfundsfaglige hovedområder. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse, viden og bevidsthed om dets opbygning, evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

Latin C

I Latin C arbejder vi med lettere tekster på latin inden for emner som mytologi, filosofi og historie. Igennem teksterne får du et større kendskab til romersk kultur og samfund, og til hvorfor romerne stadig er vigtige i dag. 
Du vil hurtigt opdage, at latin er et godt hjælpefag til dine øvrige sprog i gymnasiet: Du bliver god til grammatik og får en god forståelse af, hvordan sprog er bygget op. Derudover får du et grundlæggende latinsk ordforråd og får derved lettere ved at gennemskue gloser i dit andet fremmedsprog. 

 

Helsingør Gymnasium Foto Sille Arendt 31 437X291 Acf Cropped 1

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Biologi C
Samfundsfag C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Spansk A
Engelsk A
Latin C

Valgblok 1: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)

Billedkunst C
Mediefag C
Musik C

Valgblok 3: Frit valgfag på C-niveau i 2.G

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Psykologi C

Valgblok 4: Frit valgfag på C- eller B-niveau

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B

Valgblok 5: Frit valgfag på C- eller B-niveau

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvar mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle fire værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

DSC3795 (1)
194279053 4152733428120940 8347910656489949489 N

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image