Engelsk A
Spansk A
Latin C

Denne studieretning er for dig, der gerne vil dyrke sproget! Med Latin C som studieretningsfag er der ikke krav om, at du hæver et naturvidenskabeligt fag fra C til B niveau i 3.g som på de øvrige studieretninger. Det giver dig mulighed for at udnytte denne valgblok til at vælge frit blandt alle vores valgfag.

Spansk

Om
studieretningen

Studieretningen giver adgang til mange humanistiske studier, eksempelvis historie, filosofi, engelsk, tysk og fransk. Du kan gå i en retning af kommunikation og læse international virksomhedskommunikation, journalistik eller multiplatform storytelling.

“Man er åbne overfor folk  på kryds og tværs de andre klasser” - (i forhold til Idrætsdag, cafeaften, skovtur, lektie cafe osv.).

Sofie, elev på HG

Fagene i denne studieretning

Engelsk A

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

 

Spansk A

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og i spansk som begyndersprog gør det ikke noget, at du ikke haft spansk før.  Vi arbejder på, at du skal tilegne dig sproget, både i form af ordforråd og grammatik, så du lærer at forstå spansk og kommer til både at kunne skrive og tale spansk om almindelige emner. Vi arbejder med en stor variation af materialer, f.eks. tekster i forskellige genrer, TV, billeder, film og andre medier, som en indgang til spansk sprog, historie og kultur, og vi arbejder med emner om både Spanien og Latinamerika.

 

Latin C

I dette et-årige forløb i latin placeret i 2g arbejder vi med sprog, litteratur og kultur i Antikkens Rom, fordi latin giver dig et fundament for at arbejde med andre sprog og kulturer, f.eks. fra Europa, USA og Latinamerika. Du vil få en grundig forståelse af sprogets byggesten, som vil styrke dine sproglige færdigheder, din sproglige fantasi og systematik. Du vil læse tekster af romerske forfattere og se, hvordan den romerske kultur har præget og stadig præger vores historie og kultur i dag.

 

Helsingør Gymnasium Foto Sille Arendt 31 437X291 Acf Cropped 1

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Biologi C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Spansk A
Engelsk A
Latin C

Valgblok 1: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)

Billedkunst C
Mediefag C
Musik C

Valgblok 3: Frit valgfag på C-niveau i 2.G

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Psykologi C

Valgblok 4: Frit valgfag på C- eller B-niveau

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B

Valgblok 5: Frit valgfag på C- eller B-niveau

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er faglighed, rummelighed og mangfoldighed, mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle tre værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

DSC3795 (1)
194279053 4152733428120940 8347910656489949489 N

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image