IMG 20211011 161257

Oplev verden med HG

Studieturene foregår for elever i 2.g. Her rejser klassen udenlands, for at bruge deres fag i nye omgivelser og få input fra nye steder. Studieturen giver et brud med dagligdagen, og den giver mulighed for at arbejde fagligt på en anden måde, end man er vant til. For både elever og lærere er det interessant at opleve verden omkring os - både fagligt og kulturelt. Studieturene bidrager således til elevernes læring og dannelse og har et vigtigt socialt perspektiv - en tur, der giver bedre sammenhold og gensidig respekt. Studieturene skal være mest muligt bæredygtige, så vi rejser med bus.

Fagturene foregår i 3.g. Her rejser lærere og elever til destinationer i Danmark, der giver mulighed for at arbejde fagligt i mødet med omverdenen på en anden måde, end vi gør til hverdag.

Der er egenbetaling på begge ture. 

International profil

Med vores internationale profil og mange partnerskaber rundt om i verdenen giver HG mulighed for at rejse med stort set alle fag. Studieturene fungerer som et tværfagligt forløb hvor eleverne skal lave et projekt i de to fag, de rejser med, hvoraf det ene fag er et studieretningsfag. Heraf oplever du som elev en praktisk og spændende tilgang til undervisning ude i den virkelige verden. 

I 2018 indførte eleverne klimakompensation når de rejser på studietur. 

Til studieturen må påregnes en større deltagerbetaling. Klasserne kan gennem fælles arbejde tjene penge til klassekassen og derved nedbringe deres personlige deltagerbidrag. Derudover er det muligt at søge Helsingør Gymnasiums Elevfond om tilskud.

IMG 20211011 163309
Wien
Livet På HG 3

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image