Optagelsesprøve nr 1 afholdes d. 27.4. i lokale 32 fra 10-14.
Efter prøven vil der være en kort samtale med vicerektor Claus Corneliussen motivation for at blive elev på HG. Resultatet af prøven vil først være klar på et senere tidspunkt.
Prøven er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.
Prøvens formål er at afdække om ansøgeren er på 9. klasses niveau.
Ansøgere, der ikke består optagelsesprøve 1, vil få tilbud om at komme til en ny prøve inden sommerferien.