IMG 20210915 112226 (1) (1)

Adgangskrav og optagelse

Betingelser for at bestå en STX

For at være sikker på at blive optaget til studentereksamen (stx) skal du opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

Have afsluttet 9. klasse

Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.

For at blive optaget på stx, htx eller hhx efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

*Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget, hvis du:

  • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver
    eller
  • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor på det ønskede gymnasium 
Have søgt om direkte optagelse

Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver

Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.

Have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk

Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. (Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve, og har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig)

Have udfyldt en undervisningsplan

Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx.

 

Hvad skal der ske efter 9. klasse?

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej.

Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.

Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve.

Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Næste optagelsesprøve på Helsingør Gymnasium finder sted i foråret 2022. Vi har oplevet en kraftig stigning i antallet af søgninger til Helsingør Gymnasium de seneste år, så hvis du ønsker at blive elev hos os er det vigtigt, at du vælger HG som din 1. prioritet, når du søger via www.optagelse.dk senest d. 1. marts 2022. 

Læs mere om regler og procedure for optagelse her eller se denne lille film med de vigtigste ting du skal være opmærksom på.

Du kan læse mere om optagelsesprøven og prøvedatoerne på Undervisningsministeriets hjemmeside eller her

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her.

IMG 20210915 111814 (1)

Computer som arbejdsredskab

Som elev på HG forventer vi, at du har en PC eller MAC. Det skal være muligt at installere programmer på din PC eller Mac, så du kan ikke benytte en Chromebook og din PC/Mac skal minimum have en harddisk på 100 Gigabyte.

Du vil få en gratis Office 365 pakke tildelt som elev på Helsingør Gymnasium.