Velkomst for nye 1.g elever 15. juni kl. 17

Torsdag d. 15. juni afholder vi velkomstarrangement for kommende elever og forældre fra kl. 17.00-18.30. Det starter i Festsalen med fælles velkomst og informationer. Man finder Festsalen ved at gå tværs over skolegården.

Derefter indbyder tutorerne til at besøge klasseværelserne og vise lidt frem af skolen. Kom og hør mere om hvad den nye gymnasiereform betyder, få genopfrisket studieretningerne og ikke mindst: mød de kommende klassekammerater!

På gensyn!

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.