DSC7526 (1)

Hvad kræver det at gennemføre en STX?

Først og fremmest kræver det, at du er studieaktiv, dvs. at du møder op, er forberedt og deltager aktivt. Så lærer du nemlig alt det, der skal til. 

I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 10 eksamener inklusive det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst 3 eksamener skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

De første eksamener på STX afholdes i oktober i 1g som afslutning på grundforløbet, og eksamenerne er i AP (Almen sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb).

Derudover afholdes mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) efter både 1g, 2g og 3g. Evt. sygeeksamen afholdes i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og årsprøver. Terminsprøver og årsprøver er vigtige øvelser i, hvordan eksamen foregår, og deltagelse er obligatorisk.

Mundtlig eksamen og mulighed for justering af prøvegrundlag

Ved mundtlig eksamen sommeren 2022 kan læreren med ledelsens godkendelse udelade dele af undervisningen fra prøvegrundlaget grundet covid-nedlukningerne i de sidste skoleår. Det en betingelse, at undervisningsbeskrivelsen offentliggøres på institutionens hjemmeside forud for prøven og frem til den 15. juli 2022, jf Bekendtgørelse fra 30. marts 2022, §17, stk 3. 

Ved sommereksamen 2022 har vi 63 hold til mundtlig eksamen, og af dem er der foretaget justeringer i prøvegrundlaget for 14 prøvehold. Oversigt over de 14 hold samt undervisningsbeskrivelserne for disse offentliggøres her:

Oversigt over eksamenshold med justeret prøvegrundlag - Helsingør Gymnasium, sommer 2022

HELS.GYM.TRANSLOK07
DSC5391

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image