DSC7526 (1)

Hvad kræver det at gennemføre en STX?

Først og fremmest kræver det, at du er studieaktiv, dvs. at du møder op, er forberedt og deltager aktivt. Så lærer du nemlig alt det, der skal til. 

I løbet af gymnasietiden skal man til mindst 10 eksamener inklusive det obligatoriske studieretningsprojekt (SRP) og prøve i skriftlig dansk på A-niveau. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med et tilsvarende antal prøver.

Mindst 3 eksamener skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige.

De første eksamener på STX afholdes i oktober i 1g som afslutning på grundforløbet, og eksamenerne er i AP (Almen sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb).

Derudover afholdes mundtlige og skriftlige eksamener i sommerterminen (maj-juni) efter både 1g, 2g og 3g. Evt. sygeeksamen afholdes i august.

Dertil kommer afholdelse af terminsprøver og årsprøver. Terminsprøver og årsprøver er vigtige øvelser i, hvordan eksamen foregår, og deltagelse er obligatorisk.

HELS.GYM.TRANSLOK07
DSC5391

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image