Optagelsesprøve

 

Der afholdes optagelsesprøver onsdag d. 4. og torsdag d. 5. april 2018.

Der skelnes mellem to forskellige prøver:

Den obligatoriske optagelsesprøve

For ansøgere til de naturvidenskabelige studieretninger er prøvefagene: Dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

For ansøgere til samfundsvidenskabelige og humanistiske studieretninger er prøvefagene: Dansk, engelsk, matematik og 2. fremmedsprog.

Uddannelsesparathedsvurdering: For elever der er erklæret ”ikke uddannelsesparate”. Alle ansøgere prøves i dansk, engelsk og matematik.

Ansøgernes personlige og sociale forudsætninger vurderes i forbindelse med de faglige prøver, dvs. evne til at indgå i dialog, evne til at lytte, modtage og bruge informationer, evne til at vurdere egne styrker og svagheder samt selvstændighed og motivation/engagement.

Prøvernes afvikling: Alle prøver er mundtlige. I hvert fag medvirker en faglærer. Prøven består i en samtale om en ukendt tekst/opgave. Prøven varer 20 minutter, og der gives 20 minutters forberedelsestid (på nær i matematik). Alle hjælpemidler, bortset fra internet og ekstern kommunikation, er tilladte.

 

Se mere om optagelsesprøver, f. eks. de skemaer der bruges ved vurderingen, her:

bilag til obligatorisk opstagelsesprøve (OBL)

bilag til uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

 

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.