Besøg os på
Godt at blive klog på

Sikre kvalitet i læring og undervisning

Helsingør Gymnasiums talent[-]programmer

Talent[-]programmer

Helsingør Gymnasiums talentprogrammer ligger i forlængelse af gymnasiets indsatsområder samt mål og værdier om at sikre kvalitet i læring og undervisning.

Talentprogrammerne gennemføres hovedsageligt i samarbejde med andre ungdomsuddannelser både nationalt og internationalt. Formålet er at sikre, at eleverne får de bedste faglige og sociale kompetencer, og i disse samarbejder styrkes lærernes faglige og pædagogiske kompetencer.

Læs mere om skolens talentprogrammer her:

Danske Science Gymnasier (DASG)
Akademiet for talentfulde unge (ATU)
Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre (CIEC)
Eliteidræt (HEA)
Model United Nations (MUN)

DASG

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasieskoler, som kan og vil gøre en særlig indsats for at udvikle undervisningen i matematik og naturvidenskabelige fag. Netværket skal være i stand til at løfte større udviklingsopgaver som beskrevet i rapporten ”Fremtidens naturfaglige uddannelser”. Skoler, der optages i netværket, skal have som målsætning at ville bidrage til den fagligt pædagogiske udvikling af matematik og de naturvidenskabelige fag og være villige til at stille lærerressourcer til rådighed herfor. Den enkelte skole skal til enhver tid være involveret i mindst et af netværkets projekter.

Uddannelse og innovation er i dag helt afgørende konkurrenceparametre i kapløbet om at blive den mest konkurrencedygtige, vidensbaserede økonomi i verden. Globaliseringen stiller krav om, at unge ikke alene besidder høj faglighed, men også stærke, sociale og personlige kompetencer. Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstaden er gymnasiernes strategi for, hvordan de studieforberedende uddannelser kan honorere arbejdsmarkedet og erhvervslivets efterspørgsel efter idéskabende medarbejdere, der kan indgå i innovationsprocesser og skabe merværdi.

Innovation (CIEC)

Projektet er et nyskabende og ambitiøst projekt, der samler gymnasier inden for stx, hf, hhx og htx.
Den fælles vision er, at regionens gymnasier bliver nationale foregangsgymnasier inden for styrkelse af elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Projektets mål er at udvikle og videreformidle undervisningskoncepter, -metoder og -materialer, der understøtter innovativ og entreprenant undervisning på de gymnasiale uddannelser, at udvikle og gennemføre en række kompetenceudviklingsforløb for gymnasielærere og -ledere inden for innovationspædagogik og innovationsledelse, og at udbrede projektet til gymnasier i hele Region Hovedstaden.

Eliteidræt

Er du talentfuld idrætsudøver med ambitioner om at kombinere din idræt med din ungdomsuddannelse, kan Helsingør Gymnasium og HEA hjælpe dig med at få opfyldt dette ønske. Helsingør Gymnasium samarbejder med HEA, og derved har du som udøver en række fordele, som gør det muligt for dig at kombinere eliteidræt og skolegang i din hverdag.

Model United Nations (MUN)

Helsingør Gymnasiums elever kan deltage i Model United Nations, en slags FN for gymnasieelever. Der forhandles, tænkes strategisk og afholdes forsamlinger, som i det rigtige FN. Du kan se billeder fra vores udsendte her: MUN eller på twitterprofilen: munhelsgym