Besøg os på
Godt at blive klog på
Studieretningsfag

Vi lægger vægt på det politiske system i Danmark og USA, ligesom vi ser på de sociale kår i det engelske samfund i forhold til den danske velfærdsstat. Herudover beskæftiger vi os med internationale systemer som eksempelvis EU og FN.

Studieretningen giver adgang til samfundsvidenskabelige studier, eksempelvis statskundskab, jura, psykologi og erhvervsøkonomiske uddannelser. Derudover til humanistiske studier som historie, litteratur, filosofi og medievidenskab. Samt adgang til naturvidenskabelige uddannelser som informatik og medialogi.

Oversigt over denne studieretning inklusive mulige valgfag her

Samfundsfag A

Samfundsfag A niveau

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

Engelsk A

Engelsk A niveau

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

Studieretningsoversigt
Fag GF 1.g 2.g 3.g
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Samfundsfag A
Engelsk A
Valgblok 1: 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B
Valgblok 2: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)
Billedkunst C
Mediefag C
Musik C
Valgblok 3: Frit valgfag på C-niveau i 2g
Design og Arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Valgblok 4: Hæveblok. Naturvidenskabeligt fag fra C- til B-niveau
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Valgblok 5: Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau. Elever med spansk A har ikke noget valg i denne valgblok
Design og Arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik A
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Tysk fortsætter A
Studiemiljø og fremtidsmuligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi studievejledere og medarbejder fra Studievalg København.