Besøg os på
Godt at blive klog på
Studieretningsfag

Spild ikke tiden – spil hele tiden!

I musik lærer du at analysere og fortolke musik samt får mulighed for at synge og spille – solo eller sammen med andre. Sprogundervisningen handler både om tale, sang og det skriftlige sprog, litteratur og kultur i de dele af verden, hvor sproget tales. Måske I skal se på specielle kunstenere som Jean-Michel Jarre eller Kraftwerk.

Denne studieretning giver adgang til alle uddannelser indenfor  humanistiske og sproglige uddannelser. Dog kræver nogle sproguddannelser det valgte sprog på A- eller B-niveau. Da du har matematik på B-niveau, giver det også adgang til psykologi, statskundskab, erhvervsøkonomi og alle tekniske uddannelser. Næsten alle uddannelser indenfor kunst, musik og design kan du komme ind på, og du får tillige direkte adgang til samfundsvidenskabelige studier som antropologi og jura.

Oversigt over denne studieretningen med TYSK A inklusive mulige valgfag her

Musik A

Musik A niveau

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

Tysk A

Tysk A niveau

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og indeholder dermed elementer fra de humanistiske og samfundsfaglige hovedområder. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse, viden og bevidsthed om dets opbygning, evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

Studieretningsoversigt
Fag GF 1.g 2.g 3.g
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Matematik B
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsfag
Musik A
Tysk fortsætter A
Valgblok 1: Frit valgfag på C-niveau i 2g
Design og Arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Psykologi C
Valgfag 2: Hæveblok naturvidenskabeligt fag fra C- til B-niveau
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Valgblok 3: Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau
Design og Arkitektur C
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik A
Mediefag B
Mediefag C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Studiemiljø og fremtidsmuligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi studievejledere og medarbejder fra Studievalg København.

 

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er faglighed, rummelighed og mangfoldighed, mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle tre værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.