Besøg os på
Godt at blive klog på
Studieretningsfag

Her er vi med på noderne….

Helsingør Gymnasium har altid været kendt for et rigt og mangfoldigt musikliv. Skolen råder over dels to klasselokaler med flygler, dels over tre samspilslokaler med nyt udstyr. Hvis du brænder for musikken, kan du fra starten vælge vores musik-studieretning, hvor du får musik alle tre år og slutter med en eksamen med musik på A-niveau. Uanset hvad du vælger, så vil du få et indblik i musikkens verden, dens væsen, udtryksformer og historie. Du vil få præsenteret de værktøjer, der skal til for at analysere, fortolke og forstå musik. Og du vil få rige muligheder for at spille og synge.

Spild ikke tiden – spil hele tiden!

I musik lærer du at analysere og fortolke musik samt får mulighed for at synge og spille – solo eller sammen med andre. Engelskundervisningen handler både om tale, sang og det skriftlige sprog, litteratur og kultur i den engelsksprogede verden. Men engelsk spiller også sammen med forskellige musikgenrer som f.eks. rock og jazz. Samfundsfag handler om danske og internationale forhold.

Denne studieretning giver adgang til alle uddannelser indenfor  humanistiske og sproglige uddannelser. Dog kræver nogle sproguddannelser det valgte sprog på A- eller B-niveau. Da du har matematik på B-niveau, giver det også adgang til psykologi, statskundskab, erhvervsøkonomi og alle tekniske uddannelser. Næsten alle uddannelser indenfor kunst, musik og design kan du komme ind på, og du får tillige direkte adgang til samfundsvidenskabelige studier som antropologi og jura.

Oversigt over denne studieretning inklusive mulige valgfag her

Musik A

Musik A niveau

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

Engelsk A

Engelsk A niveau

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

Studieretningsoversigt
Fag GF 1.g 2.g 3.g
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Musik A
Engelsk A
Valgblok 1: 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B
Valgblok 2: Frit valgfag på C-niveau i 2g
Design og Arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Valgfag 3: Hæveblok naturvidenskabeligt fag fra C- til B-niveau
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Valgblok 4: Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau. Elever med spansk A har ikke noget valg i denne valgblok
Design og Arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik A
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsætter A
Studiemiljø og fremtidsmuligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi studievejledere og medarbejder fra Studievalg København.

 

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er faglighed, rummelighed og mangfoldighed, mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle tre værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.