Besøg os på
Godt at blive klog på
Studieretningsfag

Biotek er en ung og kreativ studieretning med hovedvægt på anvendelse af biokemi. Det er emner som kloning, medicinfremstilling og gensplejsning, der er omdrejningspunktet. Biotek er således et mere moderne fag end det klassiske kemi og biologi, som det tager udgangspunkt i.

Biotek retter desuden fokus ud i den virkelige verden, idet udadrettede aktiviteter, som eksempelvis samarbejde med medicinalfirmaer, indgår i undervisningen. Så har du planer om at blive læge, dyrlæge, sygeplejerske, laborant, bioanalytiker, molekylærbiolog eller lignende, kan du overveje denne studieretning.

Studieretningen giver med meget få undtagelser adgang til alle studier efter studentereksamen, såvel naturvidenskabelige, tekniske, sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige som humanistiske (dog ikke sproguddanelser, som kræver det valgte sprog på A-niveau).

Oversigt over denne studieretning inklusive mulige valgfag her

Matematik A

Matematik A niveau

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

Bioteknologi A

Bioteknologi A niveau

Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling. Bioteknologi tager udgangspunkt i biologi og kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. Der arbejdes teoretisk og praktisk med bioteknologi i relation til både lokale og globale forhold.

Fysik B

Fysik B niveau

Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

Studieretningsoversigt
Fag GF 1.g 2.g 3.g
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Historie A
Religion C
Naturgeografi C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Matematik A
Fysik B
Bioteknologi A
Valgblok 1: 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B
Valgblok 2: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)
Billedkunst C
Mediefag C
Musik C
Valgblok 3: Elever, der fortsætter med Spansk A, har ikke noget valg i denne valgblok. Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau for alle andre elever
Design og Arkitektur C
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik A
Idræt B
Innovation C
Kemi A
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsætter A
Studiemiljø og fremtidsmuligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi studievejledere og medarbejder fra Studievalg København.

 

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er faglighed, rummelighed og mangfoldighed, mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle tre værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.