Besøg os på
Godt at blive klog på
Studieretningsfag

Studieretningen er for enhver med interesse for historie, sprogvidenskab, kunsthistorie og arkæologi – og som overvejer at studere fagene efter gymnasiet. Undervisningen koncentreres om sprogene og deres opbygning, den klassiske litteratur, kultur og historie, som altsammen er grundlaget for den europæiske kultur.

Latin-Græsk giver adgang til alle humanistiske uddannelser (dog ikke engelsk) samt samfundsvidenskabelige uddannelser som jura.

Oversigt over denne studieretning inklusive mulige valgfag her

Latin A

Latin A niveau

Latin er et sprog- og kulturfag. På grundlag af væsentlige latinske tekster og romersk-arkæologisk materiale beskæftiger faget sig med romersk kultur og forestillingsverden. På latin har den antikke kultur levet videre fra Romerriget til nutiden, og latin har langt op i tiden været Europas fælles sprog, når man har kommunikeret internationalt inden for blandt andet litteratur, videnskab og religion. Latin åbner derfor for et førstehåndskendskab til europæisk kultur og dens grundlag.

Græsk A

Græsk A niveau

Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger sig med græske originaltekster og monumenter, hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for europæisk kultur, kommer til udtryk.

Studieretningsoversigt
Fag GF 1.g 2.g 3.g
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Matematik C
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Latin A
Græsk A
Valgblok 1: 2. fremmedsprog
Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B
Valgblok 2: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)
Billedkunst C
Mediefag C
Musik C
Valgblok 3: Frit valgfag for elever med tysk eller fransk. Elever med spanskA har ikke noget valg i denne valgblok
Design og Arkitektur C
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi C
Matematik B
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsætter A
Valgblok 4: Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau
Design og Arkitektur C
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi C
Matematik B
Mediefag B
Mediefag C
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsætter A
Studiemiljø og fremtidsmuligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi studievejledere og medarbejder fra Studievalg København.

 

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er faglighed, rummelighed og mangfoldighed, mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle tre værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.