Besøg os på
Godt at blive klog på
Studieretningsfag

Denne studieretning er for dig, som er særligt interesseret i sprog og samfund. Her får du mulighed for at fordybe dig i moderne fremmedsprog, og samtidig får du indblik i internationale samfundsforhold gennem samfundsfag. Vælger du denne studieretning, vil du kunne begå dig sprogligt i store europæiske lande, samt de engelsk- og fransktalende lande og tidligere kolonier.

Den mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed er i højsædet, og undervisningen vil give dig et indgående kendskab til væsentlige kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Europa og store dele af verden.

Denne studieretning giver adgang til alle humanistiske og sproglige uddannelser. Eksempelvis film- og medievidenskab, fransk eller retorik. Dog vil nogle sproguddannelser forudsætte det valgte fag på A- eller B-niveau. Desuden giver studieretningen direkte adgang til jura.

Du får direkte adgang til uddannelser som diplomingeniør (eksport og teknologi), erhvervsøkonomi HA, samfundsfag og statskundskab.

Oversigt over denne studieretning inklusive mulige valgfag her

Engelsk A

Engelsk A niveau

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

Fransk A

Fransk A niveau

Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som erkendelsesmiddel og som genvej til forståelse af andre romanske sprog og kulturer. Endvidere omhandler faget kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

Samfundsfag B

Samfundsfag B niveau

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

Studieretningsoversigt
Fag GF 1.g 2.g 3.g
Obligatoriske fag
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt
Studieretningsfag
Samfundsfag B
Fransk fortsætter A
Engelsk A
Valgblok 1: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)
Billedkunst C
Mediefag C
Musik C
Valgblok 2: Frit valgfag på C-niveau i 2g
Design og Arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C
Valgblok 3: Hæveblok af naturvidenskabeligt fag fra C- til B-niveau
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Valgblok 4: Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau
Design og Arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik A
Mediefag A
Mediefag B
Musik B
Musik C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag A
Studiemiljø og fremtidsmuligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi studievejledere og medarbejder fra Studievalg København.

 

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er faglighed, rummelighed og mangfoldighed, mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle tre værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.