Engelsk A
Fransk A
Latin C

Denne studieretning er for dig, der gerne vil dyrke sproget! Med Latin C som studieretningsfag er der ikke krav om, at du hæver et naturvidenskabeligt fag fra C til B niveau i 3.g som på de øvrige studieretninger. Det giver dig mulighed for at udnytte denne valgblok til at vælge frit blandt alle vores valgfag.

Spansk

Om
studieretningen

Studieretningen giver adgang til mange humanistiske studier, eksempelvis historie, filosofi, engelsk, tysk og fransk. Du kan gå i en retning af kommunikation og læse international virksomhedskommunikation, journalistik eller multiplatform storytelling.

“Man er åbne overfor folk  på kryds og tværs de andre klasser” - (i forhold til Idrætsdag, cafeaften, skovtur, lektiecafe osv.).

Sofie, elev på HG

Fagene i denne studieretning

Engelsk A

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

 

Fransk A

Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som erkendelsesmiddel og som genvej til forståelse af andre romanske sprog og kulturer. Endvidere omhandler faget kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

 

 

Latin C

I Latin C arbejder vi med lettere tekster på latin inden for emner som mytologi, filosofi og historie. Igennem teksterne får du et større kendskab til romersk kultur og samfund, og til hvorfor romerne stadig er vigtige i dag. 
Du vil hurtigt opdage, at latin er et godt hjælpefag til dine øvrige sprog i gymnasiet: Du bliver god til grammatik og får en god forståelse af, hvordan sprog er bygget op. Derudover får du et grundlæggende latinsk ordforråd og får derved lettere ved at gennemskue gloser i dit andet fremmedsprog. 

 

Kronborg Kor

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Biologi C
Samfundsfag C
Dansk A
Fysik C
Historie A
Idræt C
Matematik B
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Oldtidskundskab C
Religion C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Spansk A
Engelsk A
Latin C

Valgblok 1: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)

Billedkunst C
Mediefag C
Musik C

Valgblok 3: Frit valgfag på C-niveau i 2.G

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Psykologi C

Valgblok 4: Frit valgfag på C- eller B-niveau

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B

Valgblok 5: Frit valgfag på C- eller B-niveau

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

uddannelsesguiden.dk kan du læse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger med mulige valgfag giver direkte adgang til.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvar mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle fire værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

DSC 0248
52A8527

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image