Samfundsfag A Tysk A

Denne studieretning er for dig, som er særligt interesseret i sprog og samfund. Her får du mulighed for at fordybe dig i moderne fremmedsprog, og samtidig får du indblik i internationale samfundsforhold gennem samfundsfag. Vælger du denne studieretning, vil du kunne begå dig sprogligt i store europæiske lande, samt de engelsk- og tysktalende lande og tidligere kolonier.

Samf Tysk (2)

Om
studieretningen

Den mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed er i højsædet, og undervisningen vil give dig et indgående kendskab til væsentlige kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i Europa og store dele af verden.

Denne studieretning giver adgang til alle humanistiske og sproglige uddannelser. Eksempelvis film- og medievidenskab, fransk eller retorik. Dog vil nogle sproguddannelser forudsætte det valgte fag på A- eller B-niveau. Desuden giver studieretningen direkte adgang til jura. Du får direkte adgang til uddannelser som diplomingeniør (eksport og teknologi), erhvervsøkonomi HA, samfundsfag og statskundskab.

"HG er en mellemstor skole, som er stor nok til at du lærer nye mennesker at kende, men også tilpas lille at du har en mulighed for at kende de fleste når du går ud.”

Maria, elev på HG

Fagene i denne studieretning

Samfundsfag A

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

 

Tysk A

Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande og indeholder dermed elementer fra de humanistiske og samfundsfaglige hovedområder. Centralt i faget står den praktiske dimension, som udvikler færdigheder i sprogets anvendelse, viden og bevidsthed om dets opbygning, evnen til at forstå og forholde sig til talt og skrevet tysk samt kendskab til tysktalende lande i europæiske og andre internationale sammenhænge.

 

752A5540 872X680 Acf Cropped

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik B
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Samfundsfag A
Tysk fortsætter A

Valgblok 1: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)

Billedkunst C
Mediefag C
Musik C

Valgblok 2: Frit valgfag på C-niveau i 2g. Hvis du vælger Latin C i 2.g/3.g kan det erstatte dit obligatoriske valg af et naturvidenskabeligt B-niveau i 3.g.

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Psykologi C
Musik - og lydproduktion C
Latin C

Valgblok 3: Hæveblok af naturvidenskabeligt fag til C til B i 3g. Hvis du vælger Latin C i 2g eller 3g, kan det erstatte et naturvidenskabeligt fag på B.

Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Latin C

Valgblok 4: Frit valgfag på A, B eller C-niveau.Har du valgt Latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B, skal du vælge et fag på mindst B-niveau.

Design og arkitektur C
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

uddannelsesguiden.dk kan du læse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger med mulige valgfag giver direkte adgang til.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvar mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle fire værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

Helsingør Gymnasium Foto Sille Arendt 7 1026X579 Acf Cropped (1)
DSC 2100

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image