Samfundsfag A Fransk A

En studieretning for dig, der er interesseret i fremmedsproget litteratur og samfundets opbygning i andre lande, især de to centraleuropæiske naboer Frankrig og Tyskland. 

Samf Fra

Om
studieretningen

I kan læse tysk moralfilosofi som Kant eller liberal kritik af enevælden hos Voltaire, eller studere dialekter af sprogene fra Marokko eller Østrig. I kan beskæftige jer sociologisk med mennesker så forskellige steder som Tunis, Bern og Hanoi.

Studieretningen giver adgang til en lang række samfundsvidenskabelige studier, eksempelvis sociologi, statskundskab, jura, psykologi og erhvervsøkonomi (HA). Derudover til humanistiske studier som historie, litteratur, filosofi og medievidenskab og naturligvis det valgte sprog. Vælger du eksempelvis kemi C som valgfag kan du blive jordemoder eller bioanalytiker, hæver du fysik til B-niveau kan du komme ind på idræt.

"Tryghed er en kvalitet vi værdsætter. Her er plads til de skøre og skæve.” 

Agnes, elev på HG

Fagene i denne studieretning

Samfundsfag A

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

 

Fransk A

Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som erkendelsesmiddel og som genvej til forståelse af andre romanske sprog og kulturer. Endvidere omhandler faget kultur, historie og samfundsforhold i Frankrig og andre fransksprogede lande.

 

Helsingør Gymnasium Foto Sille Arendt 28 1026X579 Acf Cropped

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik B
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Fransk fortsætter A
Samfundsfag A

Valgblok 1: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)

Billedkunst C
Mediefag C
Musik C

Valgblok 2: Frit valgfag på C-niveau i 2.G

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Latin C
Psykologi C
Musik - og lydproduktion C

Valgblok 3: Hæveblok af naturvidenskabeligt fag til C til B i 3g. Hvis du vælger Latin C i 2g eller 3g, kan det erstatte et naturvidenskabeligt fag på B.

Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Latin C

Valgblok 4: Frit valgfag på A, B eller C-niveau.Har du valgt Latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B, skal du vælge et fag på mindst B-niveau.

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik A
Latin C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Musik - og lydproduktion C

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

uddannelsesguiden.dk kan du læse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger med mulige valgfag giver direkte adgang til.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvar mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle fire værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

Helsingør Gymnasium Foto Sille Arendt 9 1 1180X664 Acf Cropped 13
DSC 8292

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image