Samfundsfag A Engelsk A

Vi lægger vægt på det politiske system i Danmark og USA, ligesom vi ser på de sociale kår i det engelske samfund i forhold til den danske velfærdsstat. Herudover beskæftiger vi os med internationale systemer som eksempelvis EU og FN.

IMG 0022

Om
studieretningen

Studieretningen giver adgang til samfundsvidenskabelige studier, eksempelvis statskundskab, jura, psykologi og erhvervsøkonomiske uddannelser. Derudover til humanistiske studier som historie, litteratur, filosofi og medievidenskab. Samt adgang til naturvidenskabelige uddannelser som informatik og medialogi.

"SamfA/engA er en mega fed studieretningen, da den gør dig klog på samfundet og den verden vi lever i. Dette på en måde, som er brugbar i alle mulige sammenhænge – man behøver altså hverken at ville være jurist eller politiker, for at få en masse ud af den"

Mira, tidligere elev på HG

Fagene i denne studieretning

Samfundsfag A

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter – nationalt, regionalt og globalt – der påvirker samfundsudviklingen. Ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling med sociologiske, økonomiske og politiske begreber kvalificeres standpunkter og handlemuligheder.

 

Engelsk A

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

 

Samf Parlement

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Samfundsfag A
Engelsk A

Valgblok 1: 2. Fremmedsprog

Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B

Valgblok 2: Kunstnerisk fag (Vælg ét af nedenstående fag)

Billedkunst C
Mediefag C
Musik C

Valgblok 3: Frit valgfag på C-niveau i 2.G

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Latin C
Psykologi C
Musik - og lydproduktion C

Valgblok 4: Hæveblok af naturvidenskabeligt fag til C til B i 3g. Hvis du vælger Latin C i 2g eller 3g, kan det erstatte et naturvidenskabeligt fag på B.

Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Latin C

Valgblok 5: til: Frit valgfag på A, B eller C-niveau. Elever med Spansk A har ikke noget valg i denne valgblok. Har du valgt Latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B, skal du vælge et fag på mindst B-niveau.

Design og arkitektur C
Billedkunst B
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik A
Latin C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Tysk fortsætter A
Musik - og lydproduktion C

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

uddannelsesguiden.dk kan du læse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger med mulige valgfag giver direkte adgang til.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvar mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle fire værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

Musical Festsal
95A9141

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image