Musik A Matematik A

Her er vi med på noderne….

Helsingør Gymnasium har altid været toneangivende inden for musik, såvel i teori som i praksis. På studieretninger med musik får du indblik i selve musikken, dens væsen, udtryksformer og historie. Men du får også de forskellige redskaber der skal til for at analysere, fortolke og forstå musik, ligesom du får rige muligheder for at spille - også med publikum på, eksempelvis til vores store musikarrangementer for hele skolen som “stjerne for en aften” og forårskoncerten.

DSC 0209

Om
studieretningen

Med matematik på A-niveau åbner du mange døre for at læse videre, og faget giver god basis for at forstå mange andre fag. I kan arbejde med at konstruere en skattemodel, forklare beviser og arbejde med eksperimenterende matematik. I samspil kan man eksempelvis beskæftige sig med Synthesizeren, som eksempelvis Depeche Mode bruger, eller i forhold til klaverstemning beskrive de matematiske konflikter, der indbygget i de perfekte intervaller.

Spild ikke tiden – spil hele tiden!

I musik lærer du at analysere og fortolke musik samt får mulighed for at synge og spille – solo eller sammen med andre. Studieretningen giver adgang til de fleste samfundsfaglige studier, for eksempel international business and politics, jura og sociologi, de fleste erhvervsøkonomiske uddannelser, såvel som humanistiske studier som historie, litteratur og filosofi. Du kan komme ind på matematik, og vælger du eksempelvis kemi B og fysik B er du klar til nanoteknologi.

“Jeg valgte den her linje for at kunne kombinere mine fritidsinteresser med noget jeg kunne bruge videre.”

Lea, tidligere elev på HG

Fagene i denne studieretning

Musik A

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

 

Matematik A

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i mange erhverv, i naturvidenskab og teknologi, i medicin og økologi, i økonomi og samfundsvidenskab, og som grundlag for politisk beslutningstagen. Matematik er samtidig væsentlig i dagligdagen. Den udbredte anvendelse af matematik bunder i fagets abstrakte natur og afspejler den erfaring, at mange vidt forskellige fænomener opfører sig ensartet. Når hypoteser og teorier formuleres i matematikkens sprog, vindes der ofte herved ny indsigt. Matematik har ledsaget kulturens udvikling fra de tidligste civilisationer og menneskenes første overvejelser om tal og form. Videnskabsfaget matematik har udviklet sig i en stadig vekselvirkning mellem anvendelser og opbygning af teori.

 

DSC 0131 (1)

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb
Samfundsfag C
Engelsk B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C

Studieretningsfag

Musik A
Matematik A

Valgblok 1: 2. fremmedsprog

Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B

Valgblok 2: Frit valg af fag på c-niveau til 2g

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Latin C
Psykologi C

Valgblok 3: Hæveblok af naturvidenskabeligt fag til C til B i 3g. Hvis du vælger Latin C i 2g eller 3g, kan det erstatte et naturvidenskabeligt fag på B.

Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B
Latin C

Valgblok 4: Frit valgfag på A, B eller C-niveau. Elever med Spansk A har ikke noget valg i denne valgblok. Har du valgt Latin C i stedet for et naturvidenskabeligt fag på B, skal du vælge et fag på mindst B-niveau.

Design og arkitektur C
Biologi B
Engelsk A
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Tysk fortsætter A
Musik - og lydproduktion C

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

uddannelsesguiden.dk kan du læse om, hvilke videregående uddannelser de enkelte studieretninger med mulige valgfag giver direkte adgang til.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvar mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle fire værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

Stjerne For En Aften 2022 Foto Sille Arendt (37)
95A9141

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image