Musik A
Engelsk A

Helsingør Gymnasium har altid været kendt for et rigt og mangfoldigt musikliv. Skolen råder over dels to klasselokaler med flygler, dels over tre samspilslokaler med nyt udstyr. Hvis du brænder for musikken, kan du fra starten vælge vores musik-studieretning, hvor du får musik alle tre år og slutter med en eksamen med musik på A-niveau. Uanset hvad du vælger, så vil du få et indblik i musikkens verden, dens væsen, udtryksformer og historie.

DSC 6265

Om
studieretningen

Spild ikke tiden – spil hele tiden!

I musik lærer du at analysere og fortolke musik samt får mulighed for at synge og spille – solo eller sammen med andre. Engelskundervisningen handler både om tale, sang og det skriftlige sprog, litteratur og kultur i den engelsksprogede verden. Men engelsk spiller også sammen med forskellige musikgenrer som f.eks. rock og jazz. Samfundsfag handler om danske og internationale forhold.

Denne studieretning giver adgang til alle uddannelser indenfor  humanistiske og sproglige uddannelser. Dog kræver nogle sproguddannelser det valgte sprog på A- eller B-niveau. Da du har matematik på B-niveau, giver det også adgang til psykologi, statskundskab, erhvervsøkonomi og alle tekniske uddannelser. Næsten alle uddannelser indenfor kunst, musik og design kan du komme ind på, og du får tillige direkte adgang til samfundsvidenskabelige studier som antropologi og jura.

Oversigt over denne studieretning inklusive mulige valgfag her

"MusikA-EngA har givet mig et solidt både fagligt og personligt udviklingsgrundlag. Et højt niveau af engelsk er et stærkt redskab til at forstå og begå sig på internationalt plan, og derudover er det en stor fordel på mange videregående uddannelser at kunne orientere sig i engelske kilder og materialer"

Iben, tidligere elev på HG

Fagene i denne studieretning

Musik A

Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform. Musikfaget integrerer elementer fra det humanistiske, det naturvidenskabelige og det samfundsvidenskabelige område med henblik på almendannelse, identitetsudvikling og studiekompetence. Igennem den skabende proces og musikalske udfoldelse spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen.

 

Engelsk A

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i skrift og tale og viden om fagets stofområder.

 

DSC 5479 885X594 Acf Cropped (1)

Studieretningsoversigt 

Fag
GF
1.G
2.G
3.G

Obligatoriske fag

Almen sprogforståelse
Naturvidenskab
Samfundsfag C
Matematik B
Idræt C
Dansk A
Fysik C
Biologi C
Historie A
Naturgeografi C
Religion C
Oldtidskundskab C
Studieretningsprojekt

Studieretningsfag

Musik A
Engelsk A

Valgblok 1: 2. fremmedsprog

Fransk fortsætter B
Spansk begynder A
Tysk fortsætter B

Valgblok 2: Frit valgfag på C-niveau i 2.G

Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Kemi C
Mediefag C
Latin C
Psykologi C

Valgblok 3: Hæveblok naturvidenskabeligt fag fra C- til B-niveau

Design og arkitektur C
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Naturgeografi B

Valgblok 4: Frit valgfag på C-, B- eller A-niveau. Elever med spansk A, har ikke noget valg i denne valgblok

Design og arkitektur C
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Fransk fortsætter A
Fysik B
Idræt B
Innovation C
Kemi B
Kemi C
Matematik A
Latin C
Naturgeografi B
Psykologi B
Psykologi C
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsætter A

Studie og fremtids-muligheder

Undervejs i din gymnasietid vil du gradvist skulle arbejde mere og mere selvstændigt og kunne overskue fagligt mere og mere komplekse opgaver. Det er alt sammen en del i den udvikling fra elev til studerende, som er målet med din tid på HG. For at understøtte dette mål tilbyder vi dig også et godt og trygt studiemiljø, hvor du udvikler og træner de kompetencer, der skal til. Det gør vi på HG med tilbud som lektiecafé, hvor du kan få hjælp eller inspiration fra faglærere og tidligere elever. Vi gør det også med tilbud som studiekredse og fællesarrangementer.

Tager du en studentereksamen på HG, får du mulighed for at søge ind på videregående uddannelser. For at styrke dig i dit valg af videre uddannelse arbejder vi med karrierelæring. Som elev på HG vil du opleve, at det faglige indhold i din uddannelse kobles til mødet med professionelle fra virkelige arbejdspladser, f.eks. på virksomhedsbesøg og studierejser, og til dine forestillinger om, hvad du vil efter gymnasiet. Du får selvfølgelig også mulighed for at besøge videregående uddannelser.

Har du spørgsmål til dine muligheder for at læse videre, har vi en medarbejder fra Studievalg København.

En tryg og varm atmosfære

Når vi siger, at vores værdier er faglighed, rummelighed og mangfoldighed, mener vi det, og vi mener også, at kombinationen af de tre giver den bedste atmosfære for dig at lære i. Du skal føle dig tryg og velkommen.

Vi forventer til gengæld, at du også bidrager til den trygge og varme atmosfære ved at leve op til alle tre værdier og være seriøs, åben og tolerant og samvittighedsfuld, både i og uden for klasselokalet.

DSC 5812
203133535 4205321472862135 8891774266176747670 N

Kom på besøg og se det med egne øjne.

Du er også velkommen til at kontakte skolen direkte, hvis du har spørgsmål til os om optagelse.

Kom på besøg

Bottom Image