Besøg os på
Godt at blive klog på

Vi er et gymnasium med klare værdier:

  • Nysgerrighed
  • Ansvar
  • Fællesskab
  • Ambition

Vores elever er meget forskellige, men har det til fælles, at de vil noget fagligt og socialt, og at de har blik og ansvar for hinanden.

Eleverne er også engagerede i HG, og det viser sig i elevrådets centrale rolle i skolens liv, og i de mange studiekredse og aktiviteter.

På HG er vi ikke bange for gå nye veje i pædagogik og didaktik, fordi vi ved, at vi hele tiden skal blive bedre for at give eleverne de bedste betingelser for at blive dygtige studenter.

Vi er et gymnasium knap 650 elever og 70 medarbejdere.

I 2018 fejrede HG 40-års jubilæum. I den anledning skrev lektor Otto Rühl, der har undervist i historie og religion på HG i alle 40 år, denne bog om HG’s historie.

Visionsformulering HG 2025

 

På Helsingør Gymnasium dannes og uddannes unge til at indgå i forpligtende fællesskaber og rustes til at skabe en social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig fremtid.

Helsingør Gymnasiums værdier – nysgerrighed, ambition, fællesskab og ansvarlighed – er fundamentet for den mangfoldige kultur og for elevens læringsprocesser og personlige udvikling på skolen.

Medarbejdere og elever er drevet af personligt engagement og faglig nysgerrighed og er en aktiv del af undervisningen i et trygt og kreativt miljø, hvor alle har modet til at fejle.

Vi sætter verden i centrum for vores faglighed gennem inddragelse og samspil med virksomheder, organisationer og borgere i lokalsamfundet og ved internationale samarbejder.

Helsingør Gymnasium understøtter forskelligartede læringsformer og indeholder undervisning og læring på tværs af årgange og faglige interesser. Her vægter vi elevstyrede projekter, hvor eleverne sætter aftryk på skolen og verden udenfor.

Hør eleverne fortælle om deres oplevelse af at gå på HG

Afspil video