Kalender og ferieplan

 

Skoleåret 2017/18 (indeværende skoleår)

24.03. – 02.04.18: Påskeferie

27.04.18: Store bededag

10.-11.05.18: Kristi himmelfartsdag

21.05.18: 2. pinsedag

29.06.18: Dimission kl. 10

30.06.18: Sommerferie

Se månedskalenderen i lectio for yderligere begivenheder.

Eksaminer og årsprøver placeres fra 24. maj og frem til sommerferien. Følg med i offentliggørelsen på hjemmesiden. Når prøverne er offentliggjort kan de ses i lectio.

 

Skoleåret 2018/19 (kommende skoleår)

Skolestart for lærere: torsdag d. 9. august

Skolestart for alle elever: mandag d. 13. august

 

Vigtige datoer:

12.06.18: Informationsaften for kommende 1.g.-elever

13.08.18: Grundforløb for 1.g. starter

17.08.18: Skovtur 1.g.

XX: Fotografering

31.08.18: Idrætsdag

13.-14.09.18: Söderåsen (2.g.-tur)

24.09.18: Orientering om studieretninger

26.09.18: Valg af studieretning

07.10.18: Gallafest

02.11.18: Grundforløb slutter

05.11.18: Studieretningsforløb 1g starter

02.12.18: Orientering om valgfag

13.12.18: Valg af valgfag

11.12.18: Forældrekonsultation

XX: Musical

XX: Stjerne for en aften

XX: Dansk-historie opgave 1g

01.05.19: Forårsfernisering

22.05.19-26.06.19: Eksamensperiode 2019

28.06.19: Dimission. Dimission starter kl. 10 (3g elever møder 08.30)

 

Feriedage: (nævnte dage er  inklusive)

Efterårsferie: 15.10.18 – 19.10.18

Juleferie: 22.12.18 – 02.01.19

Vinterferie: 11.02.19 – 15.02.19

Påskeferie: 13.04.19 – 22.04.19

Store bededag: 17.05.19

Kristi himmelfartsdag: 30.05.19
(fredag 31.05.19 er alm. skoledag, hvor der kan være eksamen)

2. Pinsedag: 10.06.19

Sommerferie: 01.07.19

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.