Besøg os på
Godt at blive klog på
Claus Corneliussen
Vicerektor og rektors stedfortræder
4445 1662
Historie - Samfundsfag
Claus E. Madsen
Rektor
Tlf: 44 45 16 60
Historie - Samfundsfag
Sofie Ljungbo Jensen
Vicerektor
4445 1665
Dansk - Engelsk
Anders Maegaard Nielsen
Lærer
Naturgeografi - Samfundsfag
Anders Thaysen
Lærer
Engelsk - Matematik
Anette Knudsen
Sekretær
4445 1667
Anne Bojsen
Lærer
Dansk - Historie
Anne Sofie Dethlefsen
Lærer
Fransk - Samfundsfag
Annika Grønlund
Lærer
Engelsk - Spansk
Bjørn Christian Muhrén
Lærer
Engelsk
Bo Kristensen
Pedelmedhjælper
Claus Rødder
Lærer
Engelsk - Historie
Eva Høeg
Lærer og kursusleder
Engelsk - Spansk
Finn Boje Jensen
Systemadministrator og IT-supporter
4445 1673
Gitte Ringheim
Lærer
Naturgeografi
Hanne Eggert Strand
Lærer
4445 1665
Matematik - Oldtidskundskab
Helle Danielsen
Lærer og studievejleder
Billedkunst - Psykologi
Helle Rasmussen
Sekretær
44451668
Henrik Bak Heyde
Lærer
Matematik - Fysik
Henrik Ebbesen
Lærer
Matematik - Fysik
Isabella Yeeun Gerner Gelsbjerg
Studentermedhjælper
Jacob Heiring Sørensen
Lærer
Engelsk - Tysk
Jakob Lademann
Lærer
Engelsk - Mediefag
Jakob Meesenburg
Lærer
Dansk - Musik
Jeppe Bredahl
Lærer
Idræt - Dansk
Josefine Friberg
Lærer
Kemi - Bioteknologi
Kasper Bønneland Jørgensen
Lærer
Fysik - Matematik
Katja Lustrup
Lærer
Biologi - Idræt
Klaus Nørby Jakobsen
Lærer
Innovation - Erhvervsøkonomi
Lasse Sandal
Lærer
Dansk - Spansk
Lior Waniewitz
Lærer
Religion - Historie
Lisbeth Kristensen
Lærer
Fransk - Idræt
Louise Grønholm Ravn
Lærer
Naturgeografi - Idræt - Drama - Naturvidenskab
Louise Lund Kristensen
Lærer og Læsevejledning
Græsk - Oldtidskundskab - Historie
Louise Rolsted Ahlmann Iversen
Lærer
Psykologi - Idræt
Maiken Estrup Abilgaard Christensen
Lærer
Tysk - Dansk
Malene Bøggild Høymark
Lærer
Dansk - Historie
Malthe Helledie
Lærer
Engelsk - Mediefag
Maria Borg
Lærer
Idræt - Dansk
Maria Hodel
Lærer og kursusleder for pædagogikum
Dansk - Tysk
Maria Steinhausen
Lærer og arbejdsmiljørepræsentant
Biologi - Kemi - Bioteknologi
Marie Larsen-Ledet
Lærer
Matematik
Martin Baake-Hansen
Lærer
Dansk - Filosofi
Mathias Strøm Manly
Lærer
Græsk - Historie
Mette Thorup Pedersen
Lærer
Samfundsfag - Idræt
Mikael Sørensen
Lærer
Matematik - Kemi
Mikkel Borgwardt
Lærer
Historie - Samfundsfag
Mikkel Clausen
Lærer og HEA-koordinator
Fransk - Idræt
Mikkel Emil Jensen
Lærer og Tillidsrepræsentant
Mediefag - Dansk
Otto Rühl
Lærer
Historie - Religion
Pernille Frydendal
Lærer
Religion - Historie
Peter Skjødt
Pedel
4445 1672
Rune Maahn Christensen
Lærer
Musik - Historie
Rune Runesen
Lærer
Biologi - Oldtidskundskab
Sara Møldrup Thejls
Lærer
Religion - Musik
Sebastian Masskell Andersen
Lærer og læsevejledning
Latin - Oldtidskundskab
Signe Juul Holdam (SJH)
Lærer
Engelsk - Tysk
Stine Beenfeldt Weber
Lærer
Kemi - Bioteknologi
Thea Kristine Feld Nielsen
Lærer, tillidsrepræsentantsuppleant
Biologi - Bioteknologi - Idræt
Tim Birger Tejsner
Lærer
Matematik - Fysik
Ulrik Høgsbro
Lærer
Samfundsfag - Historie
Ulrik Knudsen
Lærer og formand for Pædagogisk råd
Samfundsfag - Historie
Yasemin Selek
Lærer
Matematik