Studieretninger 2018-2021

Studieretninger på HG 2018/19

1.g – grundforløbsklasser indtil mandag d. 5/11

Herefter udbyder vi følgende studieretninger

Naturvidenskabelige studieretninger 

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Sproglige studieretninger

Kunstneriske studieretninger 

Valgfag
Billedkunst B/C, Biologi B/C, Engelsk A, Erhvervsøkonomi C,
Filosofi C, Fransk A, Fysik A/B, Idræt B, Informationsteknologi B/C,
Innovation C, Kemi A/B/C, Matematik A/B, Mediefag B/C, Musik B/C,
Naturgeografi B/C, Psykologi B/C, Religion B, Samfundsfag A/B & Tysk A.

 

2.g

(2a, 2b) Engelsk A, Psykologi B, Samfundsfag B  Sproglig
(2c) Engelsk A, Mediefag B, Samfundsfag B  Sproglig
(2c) Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Kunstnerisk
(2s, 2z) Biologi A, Idræt B, Matematik B Naturvidenskabelig
(2t, 2u) Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B Samfundsvidenskabelig
(2v) Samfundsfag A, Naturgeografi B, Matematik B Samfundsvidenskabelig
(2v) Latin A, Græsk A  Sproglig
(2x) Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Naturvidenskabelig
(2y) Matematik A, Fysik B, Kemi B  Naturvidenskabelig

3.g

(3c) Musik A, Engelsk A, Samfundsfag B Kunstnerisk
(3c, 3d) Engelsk A, Psykologi B, Samfundsfag B  Sproglig
(3d) Latin A, Græsk A  Sproglig
(3t, 3u) Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B Samfundsvidenskabelig
(3u) Engelsk A, Mediefag B, Samfundsfag B Sproglig
(3v) Samfundsfag A, Naturgeografi B, Matematik B Samfundsvidenskabelig
(3x) Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B Naturvidenskabelig
(3y) Matematik A, Fysik B, Kemi B  Naturvidenskabelig
(3z) Biologi A, Idræt B, Matematik B Naturvidenskabelig

 

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.