Informationer fra HG kommer i din e-Boks

Informationer fra HG kommer automatisk til din e-Boks. Det kan eksempelvis være dit velkomstbrev, regning fra bogdepot, indbydelse til forårsfernisering med videre.

 

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.