Besøg os på
Godt at blive klog på

Studieturene foregår for elever i 2g. Her rejser klassen udenlands, for at bruge deres fag i nye omgivelser og få input fra nye steder.
Til studieturen må påregnes en større deltagerbetaling.
Klasserne kan gennem fælles arbejde tjene penge til klassekassen og derved nedbringe deres personlige deltagerbidrag.

Derudover er det muligt at søge Helsingør Gymnasiums Elevfond om tilskud.

 

Her får du et par glimt fra studieture

2.d besøgte London med Heidi og Sebastian.

   

 

2.t  besøgte sammen med Ulrik og Henrik Athen.

   

 

2.u var med Ole, Ulrik og Kristin på udveksling i USA.

   

 

2.v undersøgte sammen med Jeppe, Mette og Anders hvilke økonomiske, sociale og politiske ressourcer Bosnien har mhp.
Nation building efter krigen i 1990’erne.

På 1. billede er de sammen med en gymnasieklasse i byen Maglaj, hvor de deltog i et fælles CCPA (Cross Cultures Project Association) program, hvor idræt bruges som redskab til genopbygning af civilsamfundet. Derudover lavede de kvalitative interview for at undersøge effekten af projektet over tid.

På 2. billede ses den historiske bro i Mostar, der blev ødelagt under krigen og nu er genopbygget.

   

 

2.x arbejdede med Thea og Stine med innovation i bioteknologi og idræt i denne uge i Alanya, Tyrkiet. Klassen skulle definere nogle problemstillinger i landet, som kunne undersøges via fagene, og derefterskulle de komme med innovative løsningsforslag til disse. Blandt andet har alle lavet fokusgruppeinterviews både på hotellet og ude i lokalbefolkningen, fotodokumentation, idégenereringsbrainstorm osv. som en del af projektet

   

 

2.z var med Nina og Maria på Korsika, for at studere stedets biologi og afprøve hæsblæsende aktiviteter som mountainbiking og rapelling.

   

 

Her får du lige et par glimt fra studieturerne i 2015, hvor:

Afspil video

2z var i Alanya

2y var i Firenze

2a, 2b og 2u var i Athen

2x var i USA