Elevrådet på HG

I elevrådet varetager vi elevernes interesser og hjælper hver og en til at få en stemme og medbestemmelse i forandringerne på skolen.

Elevrådet på Helsingør Gymnasium er en god mulighed for at lære nye mennesker at kende samt det, at opnå en følelse af stolthed over hvad lige netop du har været med til at udrette i vores store fælleskab og sammenhold.

I elevrådet har vi alle en stemme og vi har plads til alle forslag og ideer om hvordan vi lige netop kan få gjort vores skole til noget helt specielt, så vi derved, som elever kan få det største udbytte af de 3 vigtige år af vores liv!

Vi holder 1 møde hver måned. Her kan dagsordenen både bestå af opfordringer fra kontor og ledelse og selvfølgelig også, hvad I ude i klasserne har snakket om.
Elevrådet på Helsingør Gymnasium – en rigtig god idé.

 

Alle klasser vælger elevrådsrepræsentanter. Der er en række stående underudvalg, som tager sig af forskellige ting. Eksempelvis fredagsudvalget, velgørenhedsudvalget, rettighedsudvalget, velgørenhedsudvalget og infoudvalget, der bl.a. varetager bloggen. Elevrådet indgår i PR.

Der er formandsvalg hvert år i oktober måned. Elevrådsformand er Jasper, 2v og næsteformand er Malthe, 3x

Se mere i Bekendtgørelse om elevråd

 

 

UPDATE LOGIN

Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden.
Brugernavn og adgangskode udleveres af skolens administration.