Besøg os på
Godt at blive klog på

COVID-19: Rammer og regler på HG

På HG skal alle følge anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og de rammer som ledelsen på HG har udmeldt.
Formålet er, at vi passer bedst muligt på hinanden for at kunne holde skolen åben. 

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer her og de mere specifikke retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet her.
Hvordan skal du forholde dig, hvis en i din nære omgangskreds er testet positiv – læs retningslinjer her.
HG opfordrer alle til at installere den officielle smittestop app, som I kan læse mere om her.

 

Retningslinjer ifm delvis genåbning for 1.g og 2.g i ugerne 11 og 12:

Som det fremgår af elevernes skema i Lectio får 1.g og 2.g eleverne en ugentlig halv skoledag på HG i ugerne 11 og 12, mens 3.g eleverne skriver SRP hjemme.

Fysisk tilstedeværelse på HG for såvel elever som ansatte fordrer en godkendt og negativ covid-test, der er mindre end 72 timer gammel (fra testtidspunktet).
Undervisningen foregår klassevis og udendørs.
Møder du ind på skolen uden at kunne dokumenterer, at du lever op til det ovenfor beskrevne testkrav sender din lærer dig hjem og giver dig fravær for modulet.
Er din test positiv skal du selvsagt blive hjemme og holde dig isoleret indtil du er rask og har været symptomfri i 48 timer.

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg og har symptomer, der kunne ligne corona?

Du skal kontakte din læge vedrørende en test. Sender din læge dig til test, skal du skrive en email til lederen for din årgang (1g: CLC, 2g: SOF, 3g: CEM) om, hvilken dato, du skal til test.

Når du har fået svaret på din test, skal du skrive til din årgangsleder om dit resultat.

Du må først komme i skole igen, når du har et negativt testresultat.

Imens du venter på et testresultat, må du ikke komme i skole. Føler du dig ikke syg i ventetiden, skal du følge undervisningen virtuelt via en holdkammerats computer eller mobil, og du skal ved timens start sikre dig, at din lærer ved, at du følger undervisningen virtuelt så du undgår fravær.

Hvad sker der, hvis en elev eller medarbejder får konstateret COVID-19? 

På HG registrerer vi alle elever, der skal til test og i tilfælde af positive tests hos elever og/eller medarbejdere vil vi hjemsende de berørte elever, klasser og medarbejdere så vi mindsker smittespredningen mest muligt.

I tilfælde af hjemsendelse kan man først vende tilbage til HG på den aftalte dato for tilbagevenden og når man har testet negativt for COVID-19.

Datoen for tilbagevenden udmeldes af ledelsen efter rådgivning fra Undervisningsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hjemsendte medarbejdere arbejder hjemmefra og eleverne følger med i undervisningen virtuelt.

Hvad gør jeg, hvis en i min familie eller nære omgangskreds har fået konstateret corona?

I så fald er det vigtigt, at du selv får foretaget en coronatest, og at du må først komme i skole, når du et negativt testresultat.