Besøg os på
Godt at blive klog på

COVID-19: Rammer og regler på HG

På HG skal alle følge anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og de rammer som ledelsen på HG har udmeldt.
Formålet er, at vi passer bedst muligt på hinanden for at kunne holde skolen åben.
Husk også, at det ikke nytter at pege fingre og fordele skyld og skam, når en test er positiv.
Vi skal i stedet passe godt på hinanden og bruge energien på at stoppe smittespreningen.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinjer her og de mere specifikke retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet her.
Hvordan skal du forholde dig, hvis en i din nære omgangskreds er testet positiv – læs retningslinjer her.
HG opfordrer alle til at installere den officielle smittestop app, som I kan læse mere om her.

Forudsætning for at møde fysisk ind på HG:
Fysisk tilstedeværelse på HG for såvel elever som ansatte fordrer en godkendt og negativ covid-test, der er mindre end 72 timer gammel (fra testtidspunktet).
Møder du ind på skolen uden at kunne dokumenterer, at du lever op til det ovenfor beskrevne testkrav sender din lærer dig hjem og giver dig fravær for modulet.
Er din test positiv skal du selvsagt blive hjemme og holde dig isoleret indtil du er rask og har været symptomfri i 48 timer.

Testning på HG:
I de uger, hvor en klasse har fysisk undervisning på HG bliver eleverne testet 2 gange om ugen og i et interval, der overholder reglerne om maksimalt 72 timer.
Alle ansatte tilbydes test mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 11.35.

Efter uger med virtuel undervisning eller hvis du ikke deltog i seneste test med din klasse påhviler det dig selv at få foretaget en godkendt test, så ingen møder i skole eller på arbejde med en forældet test.

Hvad gør jeg, hvis jeg er syg og har symptomer, der kunne ligne corona?

Du skal straks bestille en PCR-test (den i svælget) og skrive en email til lederen for din årgang (1g: CLC, 2g: SOF, 3g: CEM) om, hvilken dato, du muligvis blev smittet og om hvornår du skal til test.

Når du har fået svaret på din test, skal du igen skrive til din årgangsleder om dit testresultat.

Du må først komme i skole igen, når du har et negativt testresultat eller har gennemgået dit sygdomsforløb og været symptomfri i mindst 48 timer.

Imens du venter på et testresultat, må du ikke komme i skole. Føler du dig ikke syg i ventetiden, skal du følge undervisningen virtuelt via en holdkammerats computer eller mobil, og du skal ved timens start sikre dig, at din lærer ved, at du følger undervisningen virtuelt så du undgår fravær.

Hvad sker der, hvis en elev eller medarbejder får konstateret COVID-19? 

På HG registrerer vi alle elever, der skal til test og i tilfælde af positive tests hos elever og/eller medarbejdere vil vi hjemsende de berørte elever, klasser og medarbejdere så vi mindsker smittespredningen mest muligt.

I tilfælde af hjemsendelse kan man først vende tilbage til HG på den aftalte dato for tilbagevenden og når man har testet negativt for COVID-19.

Datoen for tilbagevenden udmeldes af ledelsen efter rådgivning fra Undervisningsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hjemsendte medarbejdere arbejder hjemmefra og eleverne følger med i undervisningen virtuelt.

Hvad gør jeg, hvis en i min familie eller nære omgangskreds har fået konstateret corona?

I så fald er det vigtigt, at du selv får foretaget en coronatest, og at du må først komme i skole, når du et negativt testresultat.
Er der sansynlighed for, at du har bragt smitte ind på HG, der det vigtigt, at du orienterer nærmeste leder for din årgang på mail, så vi kan foretage det nødvendige for at stoppe smitten.