Besøg os på
Godt at blive klog på

Som elev på Helsingør Gymnasium vil du blive udfordret fagligt, og du vil opleve at blive en del af skolens fællesskab. For at give dig et indblik i, hvad det vil sige at være elev hos os, holder vi både introkursus for 8. klasseselever og brobygningsforløb for 9. og 10. klasseselever. Disse forløb arrangeres normalt af din UU-vejleder.
Hvis du ikke har kontakt med UU-vejledningen på den skole, hvor du går (måske er du på efterskole eller tilflytter), er du meget velkommen til at skrive til os på post@hels-gym.dk og booke en besøgsdag direkte hos os.

Tirsdag d. 19. januar 2021 kl. 19.30 holder vi en stor orienteringsaften i Festsalen og lørdag d. 30. januar kl. 13.00 – 14.30 et mindre orienteringsmøde på Lærerværelset.

Vi tilbyder desuden et MasterClass forløb fordelt over 7 temadage for dygtige 8. klasseselever med opstart for næste hold til februar 2021 – læs mere her

For dig, der dyrker idræt på eliteniveau er HG det helt rigtig gymnasium, da vi har et veludbygget samarbejde med HEA og adgang til gode træningsfaciliteter.

Har du en lille skuespiller i maven er der både mulighed for at deltage i HG’s årlige musical og for et særligt SGK talentforløb i samarbejde med Hamlet Scenen.

Adgangskrav

Vi har visse adgangskrav der skal opfyldes inden optagelse

Afspil video

For at være sikker på at blive optaget til studentereksamen (stx) skal du opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

  • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse.
  • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.
  • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler.
  • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet trukket for dig.
  • Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og må ikke være indstillet til optagelsesprøve af skolen eller UU-vejlederen. I planen skal nævnes mindst et uddannelsesønske sammen med ønske om a) studieretning, b) 2. fremmedsprog ved valg af stx eller hhx og c) et kunstnerisk fag ved valg af stx.

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej.
Prøverne kan du aflægge enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve.
Opfylder du ikke de ovenstående krav, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er i så fald lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du kan optages, eventuelt efter en optagelsesprøve.

Mangler du en eller flere af de obligatoriske prøver, skal du altid til optagelsesprøve.

Næste optagelsesprøve på Helsingør Gymnasium finder sted i foråret 2019.

 

Computer som arbejdsredskab:

Som elev på HG forventer vi, at du har en PC eller MAC.

Det skal være muligt at installere programmer på din PC eller Mac, så du kan ikke benytte en Chromebook og din PC/Mac skal minimum have en harddisk på 100 Gigabyte.

Du vil få en gratis Office 365 pakke tildelt som elev på Helsingør Gymnasium.

 

For dig, der skal til optagelsesprøve
Du kan læse mere om optagelsesprøven og prøvedatoerne på:
Undervisningsministeriets hjemmeside.

Der er plads til forskelligheder?

Det synes vi er en styrke!

På Helsingør Gymnasium gør vi meget ud af, at vi er forskellige.

Vi tænker forskelligt, vi mener noget forskelligt og vi handler forskelligt – men vi har én ting til fælles:

Vi vil gerne Helsingør Gymnasium og dermed det fællesskab, der følger med at være elev på Helsingør Gymnasium.

Når du gerne vil Helsingør Gymnasium, så vil du først og fremmest gerne undervisningen og de lektier, der følger med. For vi er en skole, der vægter det faglige højt – uden dermed at gå på kompromis med alt det andet der også er plads til!